Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «[Miroslav Holub]», Πανδώρα, τχ. 14 (Νοέμβριος 2003-Μάιος 2004 2004), σ. 7