Είστε εδώ

Holub Miroslav, «Ένα κάστρο στη Μοράβια», Πανδώρα, τχ. 14 (Νοέμβριος 2003-Μάιος 2004 2004), σ. 7