Είστε εδώ

Holub Miroslav, «Τραγούδι για τις φάλαινες», Πανδώρα, τχ. 14 (Νοέμβριος 2003-Μάιος 2004 2004), σ. 6-7