Είστε εδώ

Νικηφόρου Τόλης, «κόκκινα ξέφτια και βαθύ γαλάζιο ο ουρανός», Πανδώρα, τχ. 14 (Νοέμβριος 2003-Μάιος 2004 2004), σ. 5