Είστε εδώ

Ιωαννίδης Κωνσταντίνος, «Στο δέντρο του Αγίου Ραφαήλ», Πανδώρα, τχ. 13 (Μάιος-Νοέμβριος 2003), σ. 58