Είστε εδώ

Ιωαννίδης Κωνσταντίνος, «Στην ανεργία», Πανδώρα, τχ. 13 (Μάιος-Νοέμβριος 2003), σ. 58