Είστε εδώ

Ιωαννίδης Κωνσταντίνος, «Για μια καινούργια δύσκολη μέρα», Πανδώρα, τχ. 13 (Μάιος-Νοέμβριος 2003), σ. 58