Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «[Billy Collins]», Πανδώρα, τχ. 13 (Μάιος-Νοέμβριος 2003), σ. 57