Είστε εδώ

Γεωργίου Άρις, «[Μου ’πανε πρόσφατα]», Πανδώρα, τχ. 13 (Μάιος-Νοέμβριος 2003), σ. 55