Είστε εδώ

Γεωργίου Άρις, «[Το γκρίζο τ’ ουρανού]», Πανδώρα, τχ. 13 (Μάιος-Νοέμβριος 2003), σ. 55