Είστε εδώ

Collins Billy, «Σιωπή», Πανδώρα, τχ. 13 (Μάιος-Νοέμβριος 2003), σ. 56