Είστε εδώ

Τσελίκης Περικλής, «Τα ζεστά μεσημέρια του Αυγούστου», Πανδώρα, τχ. 13 (Μάιος-Νοέμβριος 2003), σ. 40