Είστε εδώ

Κωτσαρίδη Μίρκα, «Ξύλα στο τζάκι», Πανδώρα, τχ. 13 (Μάιος-Νοέμβριος 2003), σ. 39