Είστε εδώ

Τσελίκης Περικλής, «Λευκές νύχτες», Πανδώρα, τχ. 13 (Μάιος-Νοέμβριος 2003), σ. 40