Είστε εδώ

Κωτσαρίδη Μίρκα

Περιοδικό Συντάκτης Τίτλος Τόμος Τεύχος Σελίδα Έτος
Πανδώρα Κωτσαρίδη Μίρκα Μαζί 5 60 1999
Πανδώρα Κωτσαρίδη Μίρκα Θάλασσα γαλάζια 5 60 1999
Πανδώρα Κωτσαρίδη Μίρκα Ρωγμές 5 60 1999
Πανδώρα Κωτσαρίδη Μίρκα [Θα βγάλω τα στιχάκια στην πρύμνη] 6 60 2000
Πανδώρα Κωτσαρίδη Μίρκα Εθνική επέτειος 6 60 2000
Πανδώρα Κωτσαρίδη Μίρκα [Ζητώ προσοχή] 6 60 2000
Πανδώρα Κωτσαρίδη Μίρκα Άτιτλο 6 60 2000
Πανδώρα Κωτσαρίδη Μίρκα [Θέλω αυτό που ζήσαμε μαζί να διαρκέσει για πάντα] 6 60 2000
Πανδώρα Κωτσαρίδη Μίρκα Πόρτα με πόρτα 6 61 2000
Πανδώρα Κωτσαρίδη Μίρκα Πηγάδι 6 61 2000
Πανδώρα Κωτσαρίδη Μίρκα Πάλι καλά 6 61 2000
Πανδώρα Κωτσαρίδη Μίρκα Στην ταβέρνα 6 61 2000
Πανδώρα Κωτσαρίδη Μίρκα [Στο ποίημα και στον πίνακα] 6 61 2000
Πανδώρα Κωτσαρίδη Μίρκα Αθήνα: ώρα μηδέν 8 65 2001
Πανδώρα Κωτσαρίδη Μίρκα Παρομοίωση 8 65 2001
Πανδώρα Κωτσαρίδη Μίρκα Αξία 8 65 2001
Πανδώρα Κωτσαρίδη Μίρκα Στο ποτήρι μου 8 65 2001
Πανδώρα Κωτσαρίδη Μίρκα Χάραμα 9 24 2001
Πανδώρα Κωτσαρίδη Μίρκα Εωθινό 9 24 2001
Πανδώρα Κωτσαρίδη Μίρκα Τα δωμάτια 9 24 2001