Είστε εδώ

Ιωαννίδης Βασίλης, «[Σα ρόδια]», Πανδώρα, τχ. 13 (Μάιος-Νοέμβριος 2003), σ. 21