Είστε εδώ

Μαυρομμάτης Πάνος Ι., «Έξωθεν του παραδείσου», Πανδώρα, τχ. 13 (Μάιος-Νοέμβριος 2003), σ. 16-20