Είστε εδώ

Ιωαννίδης Βασίλης, «[Ήρθαν μέρες περίεργες]», Πανδώρα, τχ. 13 (Μάιος-Νοέμβριος 2003), σ. 21