Είστε εδώ

Σιαφάκα Ιφιγένεια, «Ο α (απόσπασμα)», Πανδώρα, τχ. 13 (Μάιος-Νοέμβριος 2003), σ. 14-15