Είστε εδώ

Καραβίτης Βασίλης, «Ποιητές δημοσίων σχέσεων», Πανδώρα, τχ. 13 (Μάιος-Νοέμβριος 2003), σ. 13