Είστε εδώ

Καραμβάλης Δημήτρης, «Α-ληθές», Πανδώρα, τχ. 12 (Νοέμβριος 2002-Μάιος 2003 2003), σ. 39