Είστε εδώ

Σιαφάκα Ιφιγένεια, «Αλταμίρα [απόσπασμα]», Πανδώρα, τχ. 12 (Νοέμβριος 2002-Μάιος 2003 2003), σ. 36-38