Είστε εδώ

Τσίτος Δημήτρης Κ., «[Όλα αυτά για σένα]», Πανδώρα, τχ. 12 (Νοέμβριος 2002-Μάιος 2003 2003), σ. 35