Είστε εδώ

Πετρόπουλος Γιώργος, «Τριολέτο ΙΙ», Πανδώρα, τχ. 11 (Μάιος-Νοέμβριος 2002), σ. 27