Είστε εδώ

Μαυρομμάτης Πάνος Ι., «Ο σκύλος», Πανδώρα, τχ. 11 (Μάιος-Νοέμβριος 2002), σ. 28-29