Είστε εδώ

Πετρόπουλος Γιώργος, «Τριολέτο», Πανδώρα, τχ. 11 (Μάιος-Νοέμβριος 2002), σ. 27