Είστε εδώ

Βασιλάκης Νίκος, «Κυριακή Προσευχή», Πανδώρα, τχ. 11 (Μάιος-Νοέμβριος 2002), σ. 24