Είστε εδώ

Βασιλάκης Νίκος, «Όταν πήγαινα σχολείο», Πανδώρα, τχ. 11 (Μάιος-Νοέμβριος 2002), σ. 25