Είστε εδώ

Βασιλάκης Νίκος, «Τῷ καιρῷ εκείνῳ...», Πανδώρα, τχ. 11 (Μάιος-Νοέμβριος 2002), σ. 24