Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «[D.H. Lawrence]», Πανδώρα, τχ. 11 (Μάιος-Νοέμβριος 2002), σ. 17