Είστε εδώ

Lawrence David Herbert, «Νυχτερίδα», Πανδώρα, τχ. 11 (Μάιος-Νοέμβριος 2002), σ. 16-17