Είστε εδώ

Καραντώνης Γιώργος, «Mirabile dictu», Πανδώρα, τχ. 11 (Μάιος-Νοέμβριος 2002), σ. 15