Είστε εδώ

Καραντώνης Γιώργος, «Terra Incognita [I-IV]», Πανδώρα, τχ. 11 (Μάιος-Νοέμβριος 2002), σ. 14-15