Είστε εδώ

Σταμούλης Γιώργος, «[Χθες τα μεσάνυχτα πήρα]», Πανδώρα, τχ. 11 (Μάιος-Νοέμβριος 2002), σ. 13