Είστε εδώ

Ρωμανός Γιώργος, «Το άλλο χαμόγελο», Πανδώρα, τχ. 11 (Μάιος-Νοέμβριος 2002), σ. 7