Είστε εδώ

Θεοδοσοπούλου Καίτη, «Ο έρωτας για μια ιδέα», Πανδώρα, τχ. 11 (Μάιος-Νοέμβριος 2002), σ. 8