Είστε εδώ

Μπακονίκα Αλεξάνδρα, «Ταξίδι», Πανδώρα, τχ. 11 (Μάιος-Νοέμβριος 2002), σ. 6