Είστε εδώ

Πετρόπουλος Ηλίας, «Το βιράνι», Πανδώρα, τχ. 11 (Μάιος-Νοέμβριος 2002), σ. 5