Είστε εδώ

Νικηφόρου Τόλης, «Ανοιξιάτικη μέρα», Πανδώρα, τχ. 9 (Μάιος-Νοέμβριος 2001), σ. 2