Είστε εδώ

Νικηφόρου Τόλης, «Βόλτα στη ράμπλας τ’ ουρανού, 2», Πανδώρα, τχ. 9 (Μάιος-Νοέμβριος 2001), σ. 2