Είστε εδώ

Ιωαννίδης Κωνσταντίνος, «Ο υποψήφιος», Πανδώρα, τχ. 8 (Νοέμβριος 2000-Μάιος 2001 2001), σ. 74