Είστε εδώ

Θεριανός Σπύρος, «Στο νησί», Πανδώρα, τχ. 8 (Νοέμβριος 2000-Μάιος 2001 2001), σ. 73