Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «[Brendan Kennelly]», Πανδώρα, τχ. 8 (Νοέμβριος 2000-Μάιος 2001 2001), σ. 12