Είστε εδώ

Θεριανός Σπύρος, «[Κάποια άφησε]», Πανδώρα, τχ. 7 (Μάιος-Οκτώβριος 2000), σ. 39