Είστε εδώ

Θεριανός Σπύρος, «[Ρίγησα όταν]», Πανδώρα, τχ. 7 (Μάιος-Οκτώβριος 2000), σ. 39