Είστε εδώ

Ρωμανός Γιώργος, «Ου τόπος», Πανδώρα, τχ. 7 (Μάιος-Οκτώβριος 2000), σ. 24-27