Είστε εδώ

Καρακούλης Παναγιώτης, «Η προσευχή του νέου», Πανδώρα, τχ. 7 (Μάιος-Οκτώβριος 2000), σ. 23