Είστε εδώ

Ξανθάκος Γιώργος, «Οι επιλογές της Πανδώρας. Μπρανιμίρ Στσεπάνοβιτς: Στόμα γεμάτο χώμα», Πανδώρα, τχ. 6 (Νοέμβριος 1999-Απρίλιος 2000 2000), σ. 71