Είστε εδώ

Ρωμανός Γιώργος, «Οι επιλογές της Πανδώρας. Νίκος Κοκάντζης: Τζιοκόντα», Πανδώρα, τχ. 6 (Νοέμβριος 1999-Απρίλιος 2000 2000), σ. 71