Είστε εδώ

Ξανθάκος Γιώργος, «Οι επιλογές της Πανδώρας. Γκράχαμ Σουΐφτ: Μαθήματα κολύμβησης», Πανδώρα, τχ. 6 (Νοέμβριος 1999-Απρίλιος 2000 2000), σ. 71